Divendres 17, L’ajuntament de Vilassar de Mar va comunicar en convocatòria urgent a totes les entitats esportives la nova normativa Covid que afectaria al us de les instal·lacions municipals.

Aquestes normes impliquen una baixada en el numero de persones (jugadors, entrenadors i delegats) que podem tenir en pista durant els entrenaments, fixant un màxim de 15.

Per tal de mantenir el numero i qualitat dels entrenaments, la comissió esportiva del club ha hagut de re-configurar el calendari d’entrenaments, agafant també franges horàries de cap de setmana que han quedat lliures per la suspensió de les competicions oficials.

nou calendari d’entrenaments

Celebrem el nostre 30è Aniversari