Imatges d’una oportunitat que no va arribar a ser.