Imatges d’una oportunitat que no va arribar a ser.

Celebrem el nostre 30è Aniversari